top of page

Grace Lawson-Rivers Group

Public·3 members
Rezo Frolov
Rezo Frolov

Aksan Hikaye Mp3 Дndir ((NEW))


67 Sun bana bo> boş Ы к * * O W Г N e d ^ f о и һ П1> - San, m nasıl * arz, olduğunu,an.m aya ' Ы, açma kapama dü*es, var. Vc açm a duğm cc,,,, - raşabikccğ. manlarda açıyor. Tekrar internet arayansa t.k l,y o ru m, iğrenç diş, yıp sessizce ona e-posta aoyorum. "The Sa,oydaki davet bu arada, d,yorum içecekle,lfrı almaya giderken. Kabul ettiğini b.ldirm cn laz." Ah. gitmeyeceğin, ki." diyor, ayan bc>an ort.uluv,nı>, Nedenmiş?" Bakakalıyorum. Gitmek için bir sebebin, yok da o n d an.- o nuı,,. k; Sosyal etkinliklere katılamayacağım kadar yoğun l,ir hafu ; İnanmıyorum. Nasıl T h e Savoy'a gitm ek istenu-zr i üst düze)1ikdamlarına göre hava hoş. değil mir Bcd.ıva panya falan filin, bayık şeyler. H ediye çan:al.ıı ı. b i r p.ırn daha ah ne zor. ne sıkıcı vc zor iş. Eh. o zaman onlara haber verm en lazım." Oıuylamavıv:,, saklamıyorum bile. Aslında, şim di yapacağım. Scıyi: Hint, davetin ifin tefekkürler" diye dışım dan okuyarak v.mu.ru:: ' Maalesef Sam bu etkinime kanlamayacak. E n tyı d ılrklc n ^ % Yapmak zorunda değilsin." Sam şaşkınlık işimle bar., uzun uzun bakıyor. "Ofisteki diğer asistanlardan biri bana sarduna oluyor. Јапс Ellis denen bir kız. O Ja yapabilir." Evet, amл yapacak mı? Cevabı yapıştırm ak istiyorum. Janc Elidenen bu kişinin farkındayım, arada sırada Sam gelen kutusunda beliriyor. Asıl işi Sam in iş arkadaş. M A - ' için ışmak. Eminim yapm ak istediği cn son şey. günlük ı unun üsıüncbirde Sam in ajandasıyla boğuşm ak. ^ değil. O m uz silkiyorum. Ç ok kafam a takılmışa ЛиАл/ш. /кј, Улг Kahvelerimiz tezgaha konuyor ve onunkini uzatıyorum. "Ece... tekrar teşekkürler." -D ert etme - Kapıyı bana tutuyor Umarım yüzüğünü butursun. Telefonla işin biıcr bitmez. " -Biliyorum." diye lafını kes,yoıum. 'Sana gonderrinm. Aynı saniye içerisinde." Tamam." Yarım ağız gülümsüyor. "Eh, umarım her şey gönlünce olur." Elini uzatıyor ve kibarca tokalaşıyoruz. "Umarın, senin de her şey gönlünce olur." Düğünü ne zaman divc sormadım. Belki yarından itibaren bir hafta kaldı, tıpkı bizimki gibi. Hatta aynı kilisede. Gittiğim de onu kolunda Willow Cadısıyla göreceğim ve kadın gene San,'e toksik olduğunu söyleyecek. San, uzun adımlarla uzaklaşıyor ve ben de otobüs durağına koşuyorum. Yolcu İndiren bir otobüs vır w Kemen adıyorum. Strathan, Hill c geçerim, oradan dı yürürüm. Boş bir yere oturuyorum, dışan bakıyorum ve Sam'in kaldırım da hızlı hızlı yürüdüğünü görüyorum, yüzü ifadesiz ve duygusuz, neredeyse soğuk. Rüzgardan mı bilmiyorum, ya da yanından geçen biri mi çarptı ama kravatı yamulmuş ve farkında bile değil. Şimdi dc bu canımı sıkıyor. Bir mesaj atmazsam çatlarım. K ravatın yam ulm u }. O tu z saniye bekliyorum, sonra suratının şaşkınlığını izliyorum. Etrafına bakınıp kaldırımdan geçenler arasında aranışını fark edince bir tane daha gönderiyorum: Ofobüstoy/m. 31
Aksan Hikaye Mp3 Д°ndir168 S o fm ' Kinsclla / * * У.Г K A n o ru n v B u n u e t t i ğ i m d e, * Ыг gün öğle aram.d., iiıic [ " Î ' r t h l s*,urcoeçnıium. Düğünden C4 p ıl c tepmuş. Avam ermeli mı etmemel; ı,lıv. c bugunkü Jk M )* һ - ^ " ",с dcvlf,i d?ilcnducn, juaurm h.kas.d* " Sunucunun sos. dikkati,,,, Sck s u m u z d a Sör Nkhola* Murrayy. otuz y.ldan #j undir tanıyan bir adam var. Alan Smıth-Rocsvs. A U, jak şjer bunlar. Sen ne diyorsun? gu adamı onıyorum." diyor Angela çok önemli hi vi!l. gibi. Alan Smith-Recv konuşmaya boyadığında, f sl., İ)V. rimde aynı binada çali}i)orduk." *Ab. öyle mi." Kibarca kala sallıyorum. ckr.uul.ıvs., s.,.,, u, bîr remi çıkıyor. Bakamıyorum. Onun gömmüşüyle bile göğsüme 1>V ;. saplanmış gibi darbeler giriyor ama nedenini anlayamıyorum Batı dertte olduğu için ini? Magnus olayını tek bilen inun olduğu için mi? I)ıin gece bir ormanda kolları vüoıdum a tırılı vaziyette durduğum vc muhtemelen onu bir daha hiç göımcscccğim için mi? "Bayağı yakışıklıymış." diyor Angela. alıcı göîiiylc N.ımı süzerde. "Sör Nicholus Bilmemkim bu mu?" Hayır! diyorum, tahminimden daha vahim hır telaşla. "Saçmalama.1" lamanı! Angela bana surat asıyor. "Saııa ne ki zaten?" c dur " R ky o m z u m u tutu yor. r, Annal 'c dönüyor. Evet Annalisc. K o n u ştu ğ u m u z ko' "u Boppy>'c *8y,esene* na mektup yazmak zotunı^ lalmaz-sm?" 4 II, hı. Ruby okul müdiresi ifadesini takınmış. Annalisc ise nuh


Bilinen hikayedir. Adamın biri, akıl hastanesinin parmaklıklarına yaklaşmış. İçeride gördüğü deliye: - Deli, deli, diye seslenmiş. Siz içeride kaç kişisiniz? Deli şöyle bir durup düşünmüş: 1 / 10 - Bizim


HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir 041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page